CO2-Tempen by Adestia 

Rådande pandemi har i många fall inneburit en omställning till hemarbete och digitala möten. Vi vill hjälpa er att dra nytta av dessa lärdomar och även ha fortsatt låga utsläpp relaterade till resande, när livet återgår till det normala.

Ökat hemarbete och digitala möten har potential att bidra till att företag och organisationer har chans att bli i takt med de klimatmål vi står inför,  att följa Carbon law – halvera utsläppen varje årtionde. Vi erbjuder er som arbetsgivare att med hjälp av CO2-tempen förstå hur en hållbar resandesituation kan formas då livet återgår till det normala – på medarbetarnas villkor.  Att genom en analys kartlägga medarbetarnas dagliga resmönster, flexibla arbetsrutiner och digitala mötesbehov gör att ni kan föra en målorienterad diskussion med högt kunskapsläge utifrån såväl ett HR-perspektiv som ett hållbarhetsperspektiv.

Ta temperaturen på hur resvanorna påverkar företagets koldioxidavtryck och lönsamhet.

Resvanor, resekostnader och utsläpp hör ihop. De flesta företag har en resepolicy som reglerar företagets resande så att det sker på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Men resandet påverkar även företagets förmåga att uppnå uppställda miljö- och hållbarhetsmål.

Vårt erbjudande

Adestia erbjuder i samarbete med CERO Sweden (www.cero.nu) tre olika nivåer av analyser anpassade för företag med 50-500 anställda. Ladda ner vårt produktblad CO2-tempen by Adestia för att läsa mer om de olika nivåerna.

Samarbetet är framtaget av Markus Robért, docent på Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm, som har utvecklat konceptet CERO.

Vill ni veta mer om CO2-tempen och få prisförslag? Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller på info@adestia.se

Ni når oss också på telefon 08-400 295 00. 

BYOD (Bring you own device) – Kostnadseffektiv video i alla mötesrum, ett steg mot resfria möten

Ett första steg mot resfria möten är ge era medarbetare rätt förutsättning till att alltid kunna mötas digitalt. För att kunna ha effektiva digitala möten måste tekniken vara användarvänlig och driftsäker Adestia rekommenderar därför lösningen BYOD – Bring your own device. Lösningen innebär att den bärbara datorn är bärare av videomötet. På detta sätt kan användaren ansluta till sitt videomöte precis som man gjort hemifrån och från valfri videoklient. Den bärbara datorn kopplas enkelt in via usb-kabeln och automatiskt kopplas skärm, kamera och högtalare ihop, bara att ansluta till videomöte i valfri videoklient.

Testa på BYOD – låna en Poly Studio till ert kontor!

Vi tycker att det är viktigt att ni som användare får testa på utrustningen innan ni bestämmer er för vad som passar bäst för just er.

Därför erbjuder Adestia er att låna en Poly Studio under 2 veckor, helt kostnadsfritt. Poly Studio är en soundbar med inbyggd kamera. Vi installerar enheten i ert mötesrum till befintlig skärm.

Vänligen fyll i nedan formulär så återkommer vi till dig!

    Ja