Låt dig inspireras av våra installationer hos våra kunder!

Flytta din markör över bilderna för att läsa mer.

Tips till er som ska flytta er verksamhet!

Behöver ni se över er verksamhet? Ska ni flytta och eventuellt börja arbeta på ett nytt sätt i samband med en ny lokal? Är ni kanske färre personer som behöver fasta arbetsplatser? Behöver ni utöka er utrustning i mötesrummen? Större efterfrågan på sociala ytor?

Vi har hjälpt många flyttande bolag genom åren med mötesrumsteknik och utskriftshantering. För att flytten ska vara ett roligt och lyckat projekt finns det några tips att ta till sig för allt ska gå enligt tidsplan och för att ni ska kunna hålla budget. Att flytta är krävande och det är mycket att tänka på men för att underlätta lite på vägen har vi sammanställt våra bästa tips inför en flytt!

1. Utse projektgrupp

Skapa en projektgrupp med olika kompetenser samt en ledare för flyttprojektet. Det är svårt att tillgodose allas specifika behov men om ni har en grupp med olika kompetenser är det lättare att få en helhetsbild av vad er verksamhet behöver för lokal.

2. Behovsanalys

Gör en grundlig analys av vad just er verksamhet
behöver. Det kan vara exempelvis hur många
en egen plats eller kan aktivitetsbaserat vara en lösning
för er? Hur många mötesrum behövs? Är behovet att
kunna ha videomöten i alla mötesrum aktuellt? P.g.a
coronapandemin är det stor sannolikhet att
användandet av olika videotjänster kommer att öka när
allt fler medarbetare har lärt sig tekniken. Vi tipsar
vidare om olika videolösningar här.

3. Detaljplanera lokalen

I detta skede har ni skrivit på kontrakt för en ny lokal.
Det är läge att planera allt från möblemang, textiler
till nätvärk och mötesrumsteknik samt larm-och
låsfunktioner. Kika gärna här för att få inspiration för
utrustning i mötesrummen. Det finns mycket pengar
att spara genom att tidigt involvera AV-leverantören.
Då kan man säkerställa att bla. kablar och kabeluttag
kan gömmas bakom skärm och väggar. Då blir
installationen både enklare, billigare och snyggare.

4. Involvera medarbetarna

Ny lokal och omorganisation innebär en stor förändring för medarbetarna. Försök därför att involvera alla så de kan få en tydlig bild av den nya arbetsmiljön. Hur jobbar medarbetarna? Vad är viktigt för dem i den nya lokalen? Här är det viktigt att ni tänker och fokuserar på medarbetarnas möteskultur. Detaljer som t.ex. vilken typ av portar medarbetarna har på sina datorer, är det usb-c eller usc-a? Kommer ni ha externa ytor för besökare? Kommer ni vilja kommunicera internt och externt via informationsskärmar? Vill ni ha musik i olika zoner på kontoret?

5. Se över era avtal

Glöm inte att se över era nuvarande avtal som kan vara bundna antal år. Det kan gälla allt från kaffemaskiner till nätverk och printavtal. Kommer ni vilja äga er utrustning eller är ni ute efter en tjänst där leverantören tar ett helhetsansvar även efter inflytt?

Vill ni ha fler tips och veta mer om hur vi kan hjälp er med lösningar för ert nya kontor?

Kontakta oss på e-post info@adestia.se, via vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-400 295 00 för att boka en tid för en demo!

Vi tar gärna emot er i vårt showroom i Solna men kan också boka in ett videomöte för en första kostnadsfri konsultation.