Om oss

Vi tyckte att många leverantörer erbjöd stelbenta och otydliga printavtal.
Vi förstod inte hur tekniken kunde bli viktigare än kundens behov.
O
ch att byta ut väl fungerande maskiner för att de ansågs gamla kändes fel.

Vår lösning?
Vi bildade Adestia. Året var 2009.

Mycket har hänt sedan dess. Vi är rätt många fler och verksamheten har utvecklats men vårt sätt att göra affärer på och våra värderingar är desamma. Adestia erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom Mötesrumsteknik, Videokonferens och Utskriftshantering där funktion utifrån kundens behov är i centrum. Inte teknik. Vi väljer standardiserade lösningar baserad på testad och beprövad teknik som vi vet fungerar. Och varför byta en produkt när den fungerar bra om funktionen istället kan uppgraderas?

Vi säljer egentligen samma produkter som många andra men vår affärsmodell är helt unik i vår bransch. Ett avtal med Adestia ska vara transparent och, enkelt uttryckt, baserat på schyssta och flexibla villkor. Verksamheter ändras ju och då är det viktigt att kunna justera avtal som påverkar arbetet på kontoret. Särskilt inom print ser vi detta som ett branschproblem. Vi lanserade därför affärskonceptet ”FairPrint by Adestia”. Kopiator- och skrivaravtal som erbjuder allt det vi själva saknade.

Och i allt vi gör gäller våra värderingar formulerade i tre ledord – Användarvänlighet, Driftsäkerhet och Hållbarhet.

Vår framgång ligger till stor del på vårt fokus på att våra tjänster, lösningar och rekommenderade produkter ska vara lätta att använda för dig, dina kollegor och dina kunder. Att våra lösningar ska fungera är egentligen en självklarhet men tillåts tekniken ta över till nackdel för funktion så blir ditt kontor lätt en testmiljö för ny teknik. För driftsäkerhetens skull säljer vi inga 1.0 versioner.

Vi försöker hela tiden minska vår verksamhets miljöbelastning. Vi söker förlänga livslängden hos våra installerade produkter och vi deltar i HP Planet Partners-programmet. Ett led i att erbjuda mer hållbara och mer miljövänliga utskrifter. Vi söker även rekommendera produkter som är bättre för miljön enligt våra leverantörers definitioner.

”The Adestia Way”
Ett erbjudande där alla är vinnare. Våra kunder. Vår miljö. Och vi.

Fair print
Adestia