Videokonferens

Vi hjälper er att välja rätt videolösning!

Användandet av videotjänster har förändrats och framför allt ökat i och med coronapandemin. Många har tvingats lära sig att använda videokonferens vilket har resulterat i att medarbetare blivit vana med tekniken. Det känns inte längre konstigt att använda videosamtal, utan det har istället blivit vardagligt och naturligt. För att ni ska kunna fortsätta använda videokonferens på bästa sätt när ni kommer tillbaka till kontoren kan det vara nödvändigt att se över era val av videolösning i mötesrummen.

Adestias videolösningar

Egen Videoplattform -H323

 • Dedikerat videosystem (touchpanel) med anslutning via ett knapptryck
 • Möjlighet att ringa alla via egen app
 • Högsta säkerhet
 • Bästa ljud- och bildkvalitet
 • En leverantör för hård- respektive mjukvara

Vill du veta mer om denna videolösning?

Läs mer

Hybrid – välj din egen plattform

 • Dedikerat videosystem (touchpanel) med anslutning via ett knapptryck
 • Låst till vald plattform såsom Teams/Zoom
 • Olika leverantörer för hård- respektive mjukvara

Vill du veta mer om denna lösning?

Läs mer

BYOD – bring your own device

 • Den bärbara datorn är bärare av videomötet
 • Möjlighet att ringa alla videoplattformar
 • Kostnadseffektivt när alla mötesrum ska utrustas med video
 • Olika leverantörer för hård- respektive mjukvara

Vill du veta mer om denna videolösning?

Läs mer

Ta temperaturen på hur resvanorna påverkar företagets koldioxidavtryck och lönsamhet.

Resvanor, resekostnader och utsläpp hör ihop. De flesta företag har en resepolicy som reglerar företagets resande så att det sker på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Men resandet påverkar även företagets förmåga att uppnå uppställda miljö- och hållbarhetsmål. Att bättre förstå företagets resmönster är det första steget mot en mer hållbar resepolicy som dessutom kan spara mycket pengar. CO2-Tempen by Adestia hjälper företag att kartlägga sina resvanor och det klimatavtryck dessa ger upphov till.

Vårt erbjudande

Adestia erbjuder i samarbete med CERO Sweden (www.cero.nu) tre olika nivåer av analyser anpassade för företag med 50-500 anställda. Ladda ner vårt produktblad CO2-tempen by Adestia för att läsa mer om de olika nivåerna.

Samarbetet är framtaget av Markus Robért, docent på Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm, som har utvecklat konceptet CERO.

Vill ni veta mer om CO2-tempen och få prisförslag? Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-400 295 00.